Ид Датум Час Број Име Ставки Вкупно Статус Преглед